طراحی و تولید قطعات سفارشی

 شرکت مهندسی توان بارز با توجه به تجربه تولید و طراحی  قطعات خاص مورد نیاز در صنعت برق و صنایع مرتبط آماده همکاری جهت تولید محصولات عایق الکتریکی تا سطح
36 کیلوولت و همچنین تولید قطعات الکترونیکی می باشد.
توانایی تولید:
بوشینگهای عبوری
بوشینگ سکسیونر گازی
بوشینگ تابلوهای GIS
بوشینگ تابلوهای پدمانتد 
بوشینگ انواع سکسیونرهای هوایی
بوشینگ دیواری
بوشینگ ریکلوزرها
انواع اسپات
مقره های خازنی و اتکایی
فیوز هلدرها

لطفا جهت مشاوره وهماهنگی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
021-66562609
021-66566382
همراه:09126906525 آقای مهندس اکبری