نشان دهنده ولتاژ مدل LC232

نشان دهنده ولتاژ مدل LC232 می تواند در شبکه های فشار متوسط با ولتاژ نامی 3.3 - 36 کیلو ولت مورد استفاده قرار گیرد. عملکرد آن جهت نمایش دائم از وجود یا عدم وجود ولتاژ تحت نظارت می باشد. نشانه وجود ولتاژ بصورت دائم توسط کارکترهای LCD برای هر فاز بشرح ذیل می باشد:

A : برای فاز L1

B : برای فاز L2

C : برای فاز L3

این محصول جهت نمایش وجود یا عدم وجود ولتاژ نیاز به منبع تغذیه خارجی ندارد.